EAS toetus

Mixd on saanud Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondilt toetust teenuste arendamiseks.

Projekti lühikirjeldus

Projekti käigus töötame välja rahvusvahelise teenuspakkumise, sh meedia planeerimise, loovprotsessi juhtimise ja tootmise protsessi haldamise platvormi, mille abil suudame edukalt rahvusvahelisi kliente teenindada. Samuti kujundame välja ja testime kahte teenuse suunda eksportturgudel, mille puhul asetame tugeva rõhuasetuse jätkustuutlikuse aspektile turundusvoos.

Eesmärk

Projekti strateegiline eesmärk on ettevõte kas täielikult või suures osas ümber kujundada teenust eksportivaks agentuuriks.

Tulemus

Ekspordi ja lisandväärtuse kasv.

Fondi nimetus

2021-2027 Ühtekuuluvuspoliitika Fond

Toetuse summa

100 000 eurot